Rezidence Selenea, Nitra - CZK - I.tranža

  • Pevný výnos 9.3 % p.a.
  • Splatnosť 36 mesiacov
  • Výplata úroku polročne
  • Cieľová suma 10 000 000 CZK

Príležitosť chce využiť 10 investorov

Aktuálny vklad

Cieľová suma

520 000 CZK

10 000 000 CZK

  • Obdobie crowdfundingu 15.03.2023 - 31.10.2023

Pripravujeme druhú vlnu financovania na r. 2023

Otvorená príležitosť

REZIDENČNÝ PROJEKT Selenea - Fáza I.

Zelené predmestie Nitry.
Development vo vynikajúcej lokalite v rámci Nitry – Chrenová.

O projekte

Rezidenčný projekt Selenea je pripravovaný rezidenčný projekt v Nitre – časti Chrenová, v katastrálnom území Mikov dvor. ​

Projekt bude pozostávať zo 120 bytových jednotiek, 112 apartmánov a 8 komerčných priestorov v šiestich samostatne stojacich objektoch. ​

Projekt sa stavia na zelenej lúke, na pozemku s plochou 20 356 m². Celková podlahová plocha budov predstavuje 16 148,5 m². K dispozícii bude 172 parkovacích miest v podzemí.​

Päť rezidenčných budov bude disponovať piatimi nadzemnými podlažiami. Najvyššie podlažie každej z nich bude ponúkať veľkorozmerné byty s veľkorysými terasami. V parteri každej budovy sa bude nachádzať jeden komerčný priestor pre obchody, služby alebo občiansku vybavenosť s plochou 118 m² s priečelím smerujúcim do spoločných vonkajších priestorov. Šiesty prízemný objekt je určený na prenajatie maloobchodnou prevádzkou.

O projekte

Parametre investície

Finančné parametre

Produkt

Participácia na úvere formou crowdfundingu
(zdieľanie výnosov a strát na základe úverovej zmluvy)

Úrokový výnos 1
9.3 % p.a.

Spôsob splácania

Úroky – priebežne, raz za polrok
Istina – jednorázovo k dátumu konečnej splatnosti

Dátum konečnej splatnosti

31.10.2026 s možnosťou obcie Klienta1

Minimálna výška participácie

10 000 CZK

Forma participace

Jednorazová

Poplatky

Bez poplatkov

Obdobie crowdfundingu

15.03.2023 – 31.10.2023

Crowdfunding

Financovaný projekt

Rezidenčný developerský projekt SELENEA Nitra (Slovensko)

Projektová spoločnosť

GOC Nitra Development s.r.o., SR IČO 52 576 248

Účel financovania

Financovanie príprav pre stavbu 1. fázy projektu a
refinancovanie časti vlastných zdrojov preinvestovaných v
projekte a poskytnutých jediným akcionárom Klienta

Maximálna výška úveru

30 000 000 CZK 2

Minimum pre realizáciu 2. tranže

0 CZK

Čerpanie úveru po tranžiach

Áno, tranža vo výške 10 000 000 CZK

Hlavné podmienky čerpania

Splnenie minimálneho limitu pre realizáciu úveru

Projekt

Priamy majiteľ nehnuteľnosti

GOC Nitra Development s.r.o., IČO 52 576 248

Typ nehnuteľnosti

Pozemok s rozlohou viac ako 20 tis. m2, s vydaným stavebným povolením

Lokalita

Nitra – Chrenová, katastrálne územie Mikov dvor (Slovensko)

Popis projektu

Rezidenčný developerský projekt – 5 objektov (109 bytov a 123 apartmánov) a 8-15 obchodných jednotiek

Predpokladaný harmonogram

Stavebné povolenie vydané v septembri 2022, plánovaný začiatok
výstavby Q1/2023, dokončenie 1. fázi Q3/2024

Dalšie financovanie

Predpokladáme, že od zahájenia výstavby bude projekt
financovaný aj klasickým bankovým úverom.

Rozpočtované stavebné náklady 1. fázy

19 mil. EUR (vrátane hodnoty pozemku)

Preinvestované (k 15. 1. 2023)

2,6 mil. EUR (vrátane pozemku)

1 Možnosť skrátenia dátumu konečnej splatnosti až o rok.

2 V prípade zvýšeného záujmu o projekt môže byť maximálna výška úveru navýšená až na dvojnásobok s povinnosťou dodržať podmienky podielu vlastných prostriedkov klienta.

Často kladené otázky

V prípade, že ste sa nedozvedeli potrebné info, kontaktujte nás prosím na info@oportio.sk

Oportio je platforma ktorá umožňuje bežným ľuďom stať sa investormi vo veľkých projektoch, ktoré si vybrala investičná skupina InTeFi. Platforma spája množstvo malých investorov a im dostupné investície do väčšieho balíka, ktorý sa dá potom efektívne investovať.

Oportio v súčasnosti sprostredkováva primárne realitné projekty.

Platforma ako taká projekty nevyberá. Projekty sú väčšinou vybrané a realizované investičnou skupinou InTeFi. Táto skupina do projektov sama investuje a to skoro vždy aj v spolupráci s etablovanými bankami v Česku alebo na Slovensku. Výber projektov, do ktorých skupina InTeFi investuje je dôkladný aj práve kvôli tomu, že všetky analýzy a audity sa poskytujú na kontrolu spolufinancujúcim bankám.

InTeFi (www.intefi.cz) je investičná skupina ktorá vlastní a riadi české a slovenské spoločnosti s obratom viac ako 3 miliardy českých korún. Pôsobia pod ňou firmy z oblastí IT a vývoja softvéru, financií a real estate developmentu, na českom trhu spoluvlastní aj knižné vydavateľstvá a maloobchod. InTeFi v SR a ČR zamestnáva spolu viac ako 1 200 ľudí. Na Slovensku má projekty v hodnote presahujúcej 40 miliónov eur. V rámci skupiny tu pôsobí finančno-sprostredkovateľská spoločnosť FinGO.sk, ďalej investično- developerská spoločnosť Golden Oak Capital a spoločnosť Golden Oak Trust, ktorá ponúka investovanie do zlata. Pod InTeFi patrí tiež softvérová skupina BOOTIQ Group pôsobiaca v ČR a SR. Súčasťou InTeFi je aj najväčší hráč na českom knižnom trhu Knižní Holding, ktorý zastrešuje najmä Euromedia Group a sieť kníhkupectiev Luxor.

Je to jednoduché. Dohodnite si krátke stretnutie  s naším odborníkom na investície a on vám odpovie na všetky vaše otázky. Potom stačí podpísať Rámcovú zmluvu o participácii, otvoriť si účet u nášho poskytovateľa platobných služieb, previesť si tam finančné prostriedky, ktoré chcete investovať a vybrať z ponuky projekt, ktorý vám vyhovuje. A potom už iba netrpezlivo čakať na výsledok crowdfundingu. Ak vami vybraný projekt splní podmienky crowdfundingu, tak sa stávate investorom.

Akákoľvek fyzická osoba, ktorej je aspoň 18 rokov a má daňový domicil v EU.

Vôbec žiadné. Ani za investície, ani za vedenie účtu u nášho poskytovateľa platobnýh služieb.

Nie. Rámcová zmluva o participácii iba vytvára právny rámec na vzájomnú spoluprácu. Ale sama o sebe nevytvára pre vás žiadny záväzok.

Participácia je váš podiel na investícii v prípade, že sa splňia podmienky, ktoré má stanovené vami vybraný crowdfundingový projekt. V jednoduchosti je to iba právny názov pre vašu investíciu.

Objednávka participácie vzniká v okamihu, keď si vyberiete projekt do ktorého chcete investovať a vytvoríte niečo ako záväzný „prísľub“ previesť vami vybranú sumu z vášho Účtu ako investíciu do tohto projektu v okamihu splnenia podmienok crowdfundingového projektu. Čize Objednávka participácie sa zmení na reálnu Participáciu.

Princíp crowdfundingu je založený na spoločnom investovaní, kde však musí byť pre každého investora zabezpečná maximálna miera istoty, že aj ostatní investori naplňia svoju Objednávku participácie a crowdfunding bude úspešne zavŕšený Participáciou. Z tohto dôvodu musí byť Objednávka participácie záväzná pre všetkých investorov.

Princíp crowdfundingu je založený na spoločnom investovaní, kde však musí byť pre každého investora zabezpečená maximálna miera istoty, že aj ostatní investori naplnia svoju objednávku participácie (resp. po potvrdení podmienenú participáciu) a crowdfunding bude úspešne zavŕšený participáciou. Z tohto dôvodu musí byť objednávka participácie záväzná pre všetkých investorov.

Vaša Objednávka participácie exspiruje a nebude realizovaná. To znamená, že nedôjde k prevodu vašich peňažných prostriedkov na účet crowdfundingového projektu a zostanú na vašom Účte.

Crowdfundingová platforma Oportio vykonáva všetky svoje aktivity s ohľadom na platnú legislatívu a reguláciu Českej národnej banky, ktorá je súčasťou Európskeho systému centrálnych bánk a Európského systému dohľadu nad finančnými trhmi. Z tohto dôvodu je nevyhnutné pre účely investovania do crowdfungových projektom pre každého investora zriadiť Účet u poskytovateľa platobných služieb. Oportio využíva pre tieto účely poskytovateľa platobných služieb CYRRUS FX, a. s..

Vedenie Účtu u tohto poskytovateľa platobných služieb v súvislosti s investovaním na platforme Oportio je pre investorov zadarmo.

Na platforme Oportio sú ponúkané iba projekty do ktorých investuje aj prevádzkovateľ platformy, investičná skupina InTeFi. Zároveň, väčšina crowdfundingových projektov ma zabezpečené financovanie od renomovaných bánk a z tohto dôvodu prešli projekty dôkladným preverením a ich schopnosť uhrádzať svoje záväzky je vysoká. Zároveň, výnosové očakávania sú nastavované realisticky a teda realizovateľne.

Žiadna investícia nie je bezriziková a ktokoľvek bude niečo také tvrdiť, tak minimálne zavádza. Pri investovaní cez akúkoľvek platformu alebo do akéhokľvek investičného nástroja treba rátať s určitou mierou rizika.

Neexistuje investícia bez rizika. Popis rizík je súčasťou zmluvnej dokumentácie, prípadne je uvedený v špeciálnom dokumente. Niektoré riziká sú v popise jednotlivých investičných príležitostí. Viac info v dokumente 

KONTAKTUJTE NÁS

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať, radi na vaše otázky odpovieme.

NAPÍŠTE NÁM