Praha Košíře - Rezidencia Nad Turbovou

  • Pevný výnos 9% p.a.
  • Splatnosť 36 mesiacov
  • Výplata úroku čtvrtletní
  • Cieľová suma 25 000 000 CZK
  • Uzavreté

Príležitosť chce využiť 10 investorov

Aktuálny vklad

Cieľová suma

26 350 000 CZK

25 000 000 CZK

  • Obdobie crowdfundingu 01.11.2022 - 28.02.2023

Uzavreté

Praha Košíře - Rezidencia Nad Turbovou

Prestavba rodinnej vily na luxusné byty

O projekte

Projekt Praha Košíře predstavuje rekonštrukciu 2-podlažnej rodinnej vily na luxusné bývanie v pokojnej rezidenčnej štvrti. Vila je umiestnená vo svahu prírodného parku Košíře-Motol s nádherným výhľadom do centra Prahy, napr. Žižkovskú vežu, Národné divadlo, Petřín, Letnú a Strahov.

Projekt rekonštrukcie plánuje 3 bytové jednotky o podlahovej ploche cca 110m2 a ateliér o podlahovej ploche cca 80m2. Rekonštrukcia bude vykonaná v modernom veľmi luxusnom štýle. Súčasťou každej jednotky budú terasy. Vila bude mať spoločný výťah, bazén a parkovanie pre 6 áut.

Účelom crowdfundingového úveru poskytnutého Klientovi je financovanie nákladov rekonštrukcie, vrátane všetkých súvisiacich nákladov a poplatkov, ako sú napr. projekčné práce a poplatky realitnej kancelárii. Klient má povinnosť využívať získané finančné prostriedky iba v súlade s účelom úveru.

O projekte

Parametre investície

Finančné parametre

Produkt

Participácia na úvere formou crowdfundingu
(zdieľanie výnosov a strát na základe úverovej zmluvy)

Úrokový výnos 1

9% p.a.

Spôsob splácania

Úroky – priebežne, raz za 3 mesiace
Istina – jednorazovo k dátumu konečnej splatnosť

Dátum konečnej splatnosti

28. 2. 2026 2

Minimálna výška participácie

10  000 CZK

Forma participácie

Jednorázová

Poplatky

Bez poplatkov

Obdobie crowdfundingu

01.11.2022 – 28.02.2023

Crowdfunding

Financovaný projekt

Rekonštrukcia rodinnej vily v Praha Košíře
Projektová spoločnosť

Asset Invest I, a.s. registrovaná v Prahe

Účel financovania

Financovanie nákladov na rekonštrukciu a predaj bytových jednotiek, vrátane všetkých súvisiacich nákladov a refinancovania časti vlastných zdrojov preinvestovaných v projekte a poskytnutých jediným akcionárom Klienta.

Maximálna výška 1. tranže

25 000 000 CZK

Minimum pre realizáciu 1. tranže

0 EUR

Čerpanie úveru po tranžiach

Neplánuje sa

Hlavné podmienky čerpania

Splnenie minimálneho limitu pre realizáciu

Projekt

Priamy majiteľ nehnuteľnosti

Lukáš Novák

Typ nehnuteľnosti

Rodinná vila v Prahe Košíře

Lokalita

Rezidenčná oblasť Praha Košíře, ulice Nad Turbovou.

Popis projektu

Rekonštrukcia rodinnej vily, kde vzniknú 4 samostatné bytové jednotky (3x 110 m2) a ateliér (1×80 m2) v luxusnom prevedení a ich následný predaj.

Predpokladaný harmonogram

Stavebné povolenie do 6/2023, začiatok výstavby Q3/2023, dokončenie Q4/2024.

Ďalšie financovanie 

Nehnuteľnosť je financovaná bankovým úverom so zástavou nehnuteľnosti. 

Odhad stavebných nákladov

cca 25 mil. CZK

1 Úroková sadzba pred zrážkovou daňou.

2 Možnosť predčasného splatenia zo strany Klienta najskôr po 2. roku od čerpania.

Často kladené otázky

V prípade, že ste sa nedozvedeli potrebné info, kontaktujte nás prosím na info@oportio.sk

Oportio je platforma ktorá umožňuje bežným ľuďom stať sa investormi vo veľkých projektoch, ktoré si vybrala investičná skupina InTeFi. Platforma spája množstvo malých investorov a im dostupné investície do väčšieho balíka, ktorý sa dá potom efektívne investovať.

Oportio v súčasnosti sprostredkováva primárne realitné projekty.

Platforma ako taká projekty nevyberá. Projekty sú väčšinou vybrané a realizované investičnou skupinou InTeFi. Táto skupina do projektov sama investuje a to skoro vždy aj v spolupráci s etablovanými bankami v Česku alebo na Slovensku. Výber projektov, do ktorých skupina InTeFi investuje je dôkladný aj práve kvôli tomu, že všetky analýzy a audity sa poskytujú na kontrolu spolufinancujúcim bankám.

InTeFi (www.intefi.cz) je investičná skupina ktorá vlastní a riadi české a slovenské spoločnosti s obratom viac ako 3 miliardy českých korún. Pôsobia pod ňou firmy z oblastí IT a vývoja softvéru, financií a real estate developmentu, na českom trhu spoluvlastní aj knižné vydavateľstvá a maloobchod. InTeFi v SR a ČR zamestnáva spolu viac ako 1 200 ľudí. Na Slovensku má projekty v hodnote presahujúcej 40 miliónov eur. V rámci skupiny tu pôsobí finančno-sprostredkovateľská spoločnosť FinGO.sk, ďalej investično- developerská spoločnosť Golden Oak Capital a spoločnosť Golden Oak Trust, ktorá ponúka investovanie do zlata. Pod InTeFi patrí tiež softvérová skupina BOOTIQ Group pôsobiaca v ČR a SR. Súčasťou InTeFi je aj najväčší hráč na českom knižnom trhu Knižní Holding, ktorý zastrešuje najmä Euromedia Group a sieť kníhkupectiev Luxor.

Je to jednoduché. Dohodnite si krátke stretnutie  s naším odborníkom na investície a on vám odpovie na všetky vaše otázky. Potom stačí podpísať Rámcovú zmluvu o participácii, otvoriť si účet u nášho poskytovateľa platobných služieb, previesť si tam finančné prostriedky, ktoré chcete investovať a vybrať z ponuky projekt, ktorý vám vyhovuje. A potom už iba netrpezlivo čakať na výsledok crowdfundingu. Ak vami vybraný projekt splní podmienky crowdfundingu, tak sa stávate investorom.

Akákoľvek fyzická osoba, ktorej je aspoň 18 rokov a má daňový domicil v EU.

Vôbec žiadné. Ani za investície, ani za vedenie účtu u nášho poskytovateľa platobnýh služieb.

Nie. Rámcová zmluva o participácii iba vytvára právny rámec na vzájomnú spoluprácu. Ale sama o sebe nevytvára pre vás žiadny záväzok.

Participácia je váš podiel na investícii v prípade, že sa splňia podmienky, ktoré má stanovené vami vybraný crowdfundingový projekt. V jednoduchosti je to iba právny názov pre vašu investíciu.

Objednávka participácie vzniká v okamihu, keď si vyberiete projekt do ktorého chcete investovať a vytvoríte niečo ako záväzný „prísľub“ previesť vami vybranú sumu z vášho Účtu ako investíciu do tohto projektu v okamihu splnenia podmienok crowdfundingového projektu. Čize Objednávka participácie sa zmení na reálnu Participáciu.

Princíp crowdfundingu je založený na spoločnom investovaní, kde však musí byť pre každého investora zabezpečná maximálna miera istoty, že aj ostatní investori naplňia svoju Objednávku participácie a crowdfunding bude úspešne zavŕšený Participáciou. Z tohto dôvodu musí byť Objednávka participácie záväzná pre všetkých investorov.

Princíp crowdfundingu je založený na spoločnom investovaní, kde však musí byť pre každého investora zabezpečená maximálna miera istoty, že aj ostatní investori naplnia svoju objednávku participácie (resp. po potvrdení podmienenú participáciu) a crowdfunding bude úspešne zavŕšený participáciou. Z tohto dôvodu musí byť objednávka participácie záväzná pre všetkých investorov.

Vaša Objednávka participácie exspiruje a nebude realizovaná. To znamená, že nedôjde k prevodu vašich peňažných prostriedkov na účet crowdfundingového projektu a zostanú na vašom Účte.

Crowdfundingová platforma Oportio vykonáva všetky svoje aktivity s ohľadom na platnú legislatívu a reguláciu Českej národnej banky, ktorá je súčasťou Európskeho systému centrálnych bánk a Európského systému dohľadu nad finančnými trhmi. Z tohto dôvodu je nevyhnutné pre účely investovania do crowdfungových projektom pre každého investora zriadiť Účet u poskytovateľa platobných služieb. Oportio využíva pre tieto účely poskytovateľa platobných služieb CYRRUS FX, a. s..

Vedenie Účtu u tohto poskytovateľa platobných služieb v súvislosti s investovaním na platforme Oportio je pre investorov zadarmo.

Na platforme Oportio sú ponúkané iba projekty do ktorých investuje aj prevádzkovateľ platformy, investičná skupina InTeFi. Zároveň, väčšina crowdfundingových projektov ma zabezpečené financovanie od renomovaných bánk a z tohto dôvodu prešli projekty dôkladným preverením a ich schopnosť uhrádzať svoje záväzky je vysoká. Zároveň, výnosové očakávania sú nastavované realisticky a teda realizovateľne.

Žiadna investícia nie je bezriziková a ktokoľvek bude niečo také tvrdiť, tak minimálne zavádza. Pri investovaní cez akúkoľvek platformu alebo do akéhokľvek investičného nástroja treba rátať s určitou mierou rizika.

Neexistuje investícia bez rizika. Popis rizík je súčasťou zmluvnej dokumentácie, prípadne je uvedený v špeciálnom dokumente. Niektoré riziká sú v popise jednotlivých investičných príležitostí. Viac info v dokumente 

KONTAKTUJTE NÁS

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať, radi na vaše otázky odpovieme.

NAPÍŠTE NÁM