Kancelárske Priestory Duett II - Košice

  • Pevný výnos 6.3 % p.a.
  • Splatnosť 60 mesiacov
  • Výplata úroku polročne
  • Cieľová suma 100 000 EUR

Príležitosť chce využiť 10 investorov

Aktuálny vklad

Cieľová suma

0 EUR

100 000 EUR

  • Obdobie crowdfundingu 15.01.2023 - 15.03.2023

Pripravujeme druhú vlnu financovania na r. 2023

Otvorená príležitosť

KANCELÁRSKE PRIESTORY DUETT II - košice

Crowdfundingové financovanie moderných kancelárskych priestorov v centre Košíc, ktoré slúži ako regionálna centrála FinGo SK

O projekte

V rámci projektu Duett II ide poskytnutie crowdfundingového financovania moderných kancelárskych priestorov v centre Košíc o ploche 310m2, ktorých majiteľom je skupina InTeFi a ktoré sú na základe dlhodobej nájomnej zmluvy prenajaté finančne poradenskej skupiny FinGo, ktorá tu má svoju regionálnu centrálu.

Kancelárske priestory sa nachádzajú na 9. poschodí novopostavenej administratívnej budovy Duett II, ktorá je umiestnená v centre Košíc.

Účelom crowdfundingového úveru poskytnutého Klientovi je refinancovanie časti vlastných zdrojov skupiny InTeFi, ktoré boli preinvestované v rámci projektu a ich vyplatení späť akcionárovi.

Parametre investície

Finančné parametre

Produkt

Participácia na úvere formou crowdfundingu
(zdieľanie výnosov a strát na základe úverovej zmluvy)

Úrokový výnos 1
6.3 % p.a.

Spôsob splácania

Úroky – priebežne, raz za polrok
Istina – jednorázovo k dátumu konečnej splatnosti

Dátum konečnej splatnosti

31. 3. 2028 2

Minimálna výška participácie

400 EUR

Forma participace

Jednorazová

Poplatky

Bez poplatkov

Obdobie crowdfundingu

15.01.2023 – 15.03.2023

Crowdfunding

Financovaný projekt

Prenajatá kancelárská plocha v Košiciach

Projektová spoločnosť

GOC Nitra Development s.r.o., so sídlom v Bratislave

Účel financovania

Refinancovanie časti vlastných zdrojov jediného akcionára
Klienta

Maximálna výška úveru

100 000 EUR

Minimum pre realizáciu participacie

0 EUR

Čerpanie úveru po tranžiach

NIE

Hlavné podmienky čerpania

Splnenie minimálneho limitu pre realizaciu participacie

Nehnuteľnosť

Priamy majiteľ nehnuteľnosti

GOC Košice Development s.r.o.,so sídlom v Bratislave

Typ nehnuteľnosti

Administratívna nehnuteľnosť

Popis nehnuteľnosti

Kancelárské prostory v 9. patře komplexu Duett II v centru
Košic, ke kterým patří 3 parkovací místa

Lokalita

Košice, Jantarová / nám. Osloboditelov

Pronajímatelná plocha

310 m2 (k tomu 3 parkovacie miesta)

Odhad trhovej hodnoty

730 000 EUR 3

Nájomna zmluva

Nájomná zmluva s FinGo SK do 11/2025, s možnosťou
predĺženie na ďalších 5 rokov.

1 Úroková sadzba pred zrážkovou daňou.

2 Možnosť predčasného splatenia zo strany Klienta najskôr po 3. roku od čerpania.

3 Odhad trhovej hodnoty nehnuteľnosti na základe interného odhadu k 30. 4. 2022.

Často kladené otázky

V prípade, že ste sa nedozvedeli potrebné info, kontaktujte nás prosím na info@oportio.sk

Oportio je platforma ktorá umožňuje bežným ľuďom stať sa investormi vo veľkých projektoch, ktoré si vybrala investičná skupina InTeFi. Platforma spája množstvo malých investorov a im dostupné investície do väčšieho balíka, ktorý sa dá potom efektívne investovať.

Oportio v súčasnosti sprostredkováva primárne realitné projekty.

Platforma ako taká projekty nevyberá. Projekty sú väčšinou vybrané a realizované investičnou skupinou InTeFi. Táto skupina do projektov sama investuje a to skoro vždy aj v spolupráci s etablovanými bankami v Česku alebo na Slovensku. Výber projektov, do ktorých skupina InTeFi investuje je dôkladný aj práve kvôli tomu, že všetky analýzy a audity sa poskytujú na kontrolu spolufinancujúcim bankám.

InTeFi (www.intefi.cz) je investičná skupina ktorá vlastní a riadi české a slovenské spoločnosti s obratom viac ako 3 miliardy českých korún. Pôsobia pod ňou firmy z oblastí IT a vývoja softvéru, financií a real estate developmentu, na českom trhu spoluvlastní aj knižné vydavateľstvá a maloobchod. InTeFi v SR a ČR zamestnáva spolu viac ako 1 200 ľudí. Na Slovensku má projekty v hodnote presahujúcej 40 miliónov eur. V rámci skupiny tu pôsobí finančno-sprostredkovateľská spoločnosť FinGO.sk, ďalej investično- developerská spoločnosť Golden Oak Capital a spoločnosť Golden Oak Trust, ktorá ponúka investovanie do zlata. Pod InTeFi patrí tiež softvérová skupina BOOTIQ Group pôsobiaca v ČR a SR. Súčasťou InTeFi je aj najväčší hráč na českom knižnom trhu Knižní Holding, ktorý zastrešuje najmä Euromedia Group a sieť kníhkupectiev Luxor.

Je to jednoduché. Dohodnite si krátke stretnutie  s naším odborníkom na investície a on vám odpovie na všetky vaše otázky. Potom stačí podpísať Rámcovú zmluvu o participácii, otvoriť si účet u nášho poskytovateľa platobných služieb, previesť si tam finančné prostriedky, ktoré chcete investovať a vybrať z ponuky projekt, ktorý vám vyhovuje. A potom už iba netrpezlivo čakať na výsledok crowdfundingu. Ak vami vybraný projekt splní podmienky crowdfundingu, tak sa stávate investorom.

Akákoľvek fyzická osoba, ktorej je aspoň 18 rokov a má daňový domicil v EU.

Vôbec žiadné. Ani za investície, ani za vedenie účtu u nášho poskytovateľa platobnýh služieb.

Nie. Rámcová zmluva o participácii iba vytvára právny rámec na vzájomnú spoluprácu. Ale sama o sebe nevytvára pre vás žiadny záväzok.

Participácia je váš podiel na investícii v prípade, že sa splňia podmienky, ktoré má stanovené vami vybraný crowdfundingový projekt. V jednoduchosti je to iba právny názov pre vašu investíciu.

Objednávka participácie vzniká v okamihu, keď si vyberiete projekt do ktorého chcete investovať a vytvoríte niečo ako záväzný „prísľub“ previesť vami vybranú sumu z vášho Účtu ako investíciu do tohto projektu v okamihu splnenia podmienok crowdfundingového projektu. Čize Objednávka participácie sa zmení na reálnu Participáciu.

Princíp crowdfundingu je založený na spoločnom investovaní, kde však musí byť pre každého investora zabezpečná maximálna miera istoty, že aj ostatní investori naplňia svoju Objednávku participácie a crowdfunding bude úspešne zavŕšený Participáciou. Z tohto dôvodu musí byť Objednávka participácie záväzná pre všetkých investorov.

Princíp crowdfundingu je založený na spoločnom investovaní, kde však musí byť pre každého investora zabezpečená maximálna miera istoty, že aj ostatní investori naplnia svoju objednávku participácie (resp. po potvrdení podmienenú participáciu) a crowdfunding bude úspešne zavŕšený participáciou. Z tohto dôvodu musí byť objednávka participácie záväzná pre všetkých investorov.

Vaša Objednávka participácie exspiruje a nebude realizovaná. To znamená, že nedôjde k prevodu vašich peňažných prostriedkov na účet crowdfundingového projektu a zostanú na vašom Účte.

Crowdfundingová platforma Oportio vykonáva všetky svoje aktivity s ohľadom na platnú legislatívu a reguláciu Českej národnej banky, ktorá je súčasťou Európskeho systému centrálnych bánk a Európského systému dohľadu nad finančnými trhmi. Z tohto dôvodu je nevyhnutné pre účely investovania do crowdfungových projektom pre každého investora zriadiť Účet u poskytovateľa platobných služieb. Oportio využíva pre tieto účely poskytovateľa platobných služieb CYRRUS FX, a. s..

Vedenie Účtu u tohto poskytovateľa platobných služieb v súvislosti s investovaním na platforme Oportio je pre investorov zadarmo.

Na platforme Oportio sú ponúkané iba projekty do ktorých investuje aj prevádzkovateľ platformy, investičná skupina InTeFi. Zároveň, väčšina crowdfundingových projektov ma zabezpečené financovanie od renomovaných bánk a z tohto dôvodu prešli projekty dôkladným preverením a ich schopnosť uhrádzať svoje záväzky je vysoká. Zároveň, výnosové očakávania sú nastavované realisticky a teda realizovateľne.

Žiadna investícia nie je bezriziková a ktokoľvek bude niečo také tvrdiť, tak minimálne zavádza. Pri investovaní cez akúkoľvek platformu alebo do akéhokľvek investičného nástroja treba rátať s určitou mierou rizika.

Neexistuje investícia bez rizika. Popis rizík je súčasťou zmluvnej dokumentácie, prípadne je uvedený v špeciálnom dokumente. Niektoré riziká sú v popise jednotlivých investičných príležitostí. Viac info v dokumente 

KONTAKTUJTE NÁS

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať, radi na vaše otázky odpovieme.

NAPÍŠTE NÁM